2014. november 9., vasárnap

A Nürnbergi per- Hermann Göring pere

A Nürnbergi per

Hermann Göring pere
(első sor, balról az első: Hermann Göring)

Bevezetés
A második világháború a történelem legkegyetlenebb és legtöbb halálos áldozatot követelő fegyveres konfliktusa volt. 1939-ben, Lengyelország német lerohanásával kezdődve, a japán kapitulációig több mint 60 millió ember veszítette életét. Tucatnyi tényező közrejátszása vezetett a háború kitöréséhez, kezdve a németeket felháborító Versailles-i békeszerződéstől, Neville Chamberlain brit miniszterelnök „lekenyerezés” politikáján át, a Náci Németország által tanúsított évtizedeken átívelő agresszív külpolitikáig. A világháború ugyan sok megvitatandó témához szolgáltatna alapot, a következő blog-bejegyzésem témájaként Hermann Göring, magas rangú Náci vezető perét választottam.
A Nürnbergi per volt a történelem első olyan pere, amiben a vád emberiség ellen elkövetett bűn volt. A Szövetséges hatalmak vezetői különféleképpen vélekedtek a perről. Winston Churchill, Nagy Britannia miniszterelnöke pert sem szeretett volna, hanem egyből a bűnösök kivégzése mellett foglalt állást. Josef Sztálin, a Szovjetunió vezetője egy gyors lefolyású pert szeretett volna. 1944-től az Egyesült Államok vezetősége, Truman felvetése után, megfigyelőket küldött a hadsereg mellé Európába, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekre. Később a Nürnbergi pert alapul használta az Egyesült Államok a világ keleti felén a Japán ellen lefolytatott háborús bűnök tárgyalásain. (lásd Tokió, Nanjing).
Rendkívül vitatott volt, hogy a győztes szövetségesek valójában csak egyfajta „kirakatper” céljából folytatták le a tárgyalásokat. Természetesen háborús helyzetben egyik fél sem tanúsít teljes emberséget, ám a II. világháború legelvetemültebb háborús bűneinek kitervelése kétségkívül a Náci Németország magas rangú vezetőinek tárgyalótermeiben körvonalazódott. Ugyan sok vádlott kapott relatíve enyhébb büntetést, a fővádlottak többségét halálbüntetéssel sújtotta a nemzetközi képviselőkből felálló bíróság. Sokan az elítéltek közül elfogadták sorsukat, ám a reakciók között voltak igen meglepőek is. Példának okáért Joachim von Ribbentrop, a Náci Németország Külügyminisztere, aki aktív kitervelőként vett rész Cseh-Szlovákia, Lengyelország és Ausztria megszállásában, illetve rálátással bírt a németek zsidók ellen irányuló „végső megoldására”, a rá kimondott halálos ítéletre így reagált: „Halál! Halál! Akkor hát nem írhatom meg az én szép emlékirataimat. Cccc… Micsoda gyűlölködés!”   Sokan még a bitófa felé mentelve is Németországot (Wilhelm Keitel, német tábornok, a tábornoki törzskar tagja) vagy Hitlert (Julius Streicher, német újságíró, a zsidóellenes propaganda főszervezője) éltettek, ám akadtak, akik még ekkor is ártatlanságukat bizonygatták (Ernst Kaltenbrunner, magas rangú SS tiszt illetve a Birodalmi Biztonsági Főhivatal vezetője) vagy egy felsőbb hatalomhoz imádkoztak( Hans Frank,Német Jogtudományi Akadémia elnöke, 1939-től Lengyelország kormányzója).
A bejegyzésben átfogóan a teljes Nürnbergi perrel fogok foglalkozni, ám a legtöbb esetben Hermann Göringre fogok fókuszálni.


A blog bejegyzésem elkészítésében nagy segítséget nyújtott a következő összefoglalás:Az alábbi linken találhatják az előző blog bejegyzésem egy ismeretlen magyar perről: Történelmi tényállás
A Szovjet vezetők Berlinben szerették volna megtartani a tárgyalást, amit a fasiszta ideológia központjának tartottak. Ám végül Nürnbergre esett a választás, mert a bírósághoz egy nagy börtönkomplexum is tartozott és ez volt a legjobb állapotban lévő bíróság a Harmadik Birodalom területén, ami szinte sértetlen maradt a Szövetségek légi bombázásaitól. A helyválasztásnak ugyanakkor szimbolikus jelentése is volt, mert gyakorlatilag itt jött létre a Náci Párt és rendkívül sok fontos tanácskozásnak szolgált helyszínül a háborút megelőző években.
A bírók és a vád képviselői:
Iona Nikitchenko (szovjet bíró)
Sir Geoffrey Lawrence(brit bíró)
Francis Biddle(amerikai bíró)
Henri Donnedieu de Vabres (francia bíró)
Sir Hartley Shawcross (a vád brit képviselője)
Robert H. Jackson (a vád amerikai képviselője)
Roman Andreyevich Rudenko (a vád szovjet képviselője)
Auguste Champetier de Ribes (a vád francia képviselője)
A védőügyvédek zöme német ügyvédekből állt (Georg Fröschmann, Otto Kranzbühler)


Robert H Jackson


A per kronológiája:
1.    1945. november. 20.: A tárgyalás kezdete
2.    1945. november 21.: Robert H Jackson, a vád amerikai képviselője több órás bevezető beszédet intéz a publikumnak.
3.    1945. november 29.: A koncentrációs táborok megvitatása.
4.    1946. december 12.: „A Náci Terv” című film kerül bemutatásra, ami a Harmadik Birodalom hosszú távú háborúra való készülését demonstrálja.
5.    1946. március 13-22.: Hermann Göring a vádlottak padján.
6.    1946. július..4. :A védelem záróbeszéde
7.    1946. július. 26.: A vád záróbeszéde
8.    1946. szeptember 1.: A bíróság visszavonul.
9.    1946. szeptember 30.- október 1.: Ítélethirdetés.

A tárgyalás:
A Nürnbergi Igazságpalotában 1945. november 19.-én nyitották meg a tárgyalást. 21 fővádlott jelent meg a bíróság előtt. A vád 4 pontot tartalmazott:
1.    béke elleni tervezésben való részvétel
2.    béke elleni agresszív bűnök
3.    háborús bűntett
4.    emberiség elleni bűntettek

Az eshetőségek a következőek voltak: ha a vádlottat megvádolták a fent említett vádak valamelyikével, vagy bűnösnek találták vagy pedig felmentették.

Hermann Göringet mind a 4 vádpontban bűnösnek találták. Rajta kívül még öt személyt találtak bűnösnek minden vádpontban a 21 elsőrendű vádlott közül.

A tárgyalás alatt több jelenlévő is utólag úgy nyilatkozott, hogy Göring szinte vezetőjévé vált a vádlottaknak és magabiztosan viselkedett,mintha úgy érezte volna, hogy egyenlő helyzetben van a tárgyalást vezető Szövetségesek képviselőivel. Ennek ellenére életét, csupán az Egyesült Államok által szorgalmazott tisztességes jogi bánásmódban való részesítés hosszabbította meg, addig a pillanatig amíg a tárgyalást lezáró kalapácsütés ki nem mondta rá a halálos ítéletet.

November 29.-én a koncentrációs táborokról készült filmet azzal a beszéddel vezette fel Robert Jackson, hogy bizonyítékaik vannak arra, hogy a jelenlévő Náci vezetők, beleértve Göringet, tudtak a táborok létezéséről és azoknak valódi rendeltetéséről, ennek ellenére azonban nem tettek semmit, csak továbbra is a megfélemlítés eszközével sanyargatták tovább a zsidókat. A film levetítését megelőzően a Náci vezetők felszabadultan beszélgettek, szinte mintha fel sem fogták volna, mivel vádolják őket. Ám miután a Dachau-i táborról készült felvételek utolsó képkockái is elsötétültek, a vádlottak padján megfagyott a levegő. Csöndben bámultak maguk elé és több jelenlévő is úgy írta le őket, mint akik ekkor döbbentek rá, hogy milyen pusztító gépezetnek voltak a részei éveken keresztül és, hogy ez milyen következményekhez vezethet számukra.

1946 márciusában Göring került a tanúk padjára. Leírások szerint magabiztossága még mindig nem veszett el. Robert H Jackson próbálta kimondatni vele bűneit Göring fanatizmusán keresztül, ám a vádlott felkészült volt és vitát indított az amerikaival. Göring többször az USA kül- és belpolitikájára hivatkozva vágott vissza az őt ért vádakra és nem egy alkalommal a légkör megtelt feszültséggel a vád és a bíróság között. Göring úgy vélte, hogyha a többi vádlott is hasonlóan lép fel, a vádat egyszerűen lerombolhatják az arroganciájukkal.

A tárgyalás ezen szakaszában fent állt a bukás veszélye, mert Göring arroganciája végett nem lehetett egyenes válaszokat kapni a Náci vezetőtől. Ekkor már egyre többen gondolták úgy, hogy Churchill ötlete lett volna a legcélravezetőbb. Tárgyalás nélküli, gyors kivégzés.

Sir Hartley Shawcross a vád brit képviselője vette át Göring kikérdezését a vádlottak padján. Két bizonyítékot is feltárt miután Göring azt vallotta, hogy sem ő, sem pedig Adolf Hitler nem tudott arról, ami a koncentrációs táborokban folyt. Egy bizonyíték egy beszélgetés részlet volt Adolf Hitler és Horthy Miklós között, ami a magyar zsidókról szólt; lényegében a munkatáborokban való elpusztításukról volt benne szó, illetőleg Hartleynak bizonyítéka volt arról, hogy Göringnek tudomása volt erről a beszélgetésről.

Göring a tárgyalás alatt többször is hangoztatta és fent tartotta a véleményét azzal kapcsolatban, hogy sem ő, sem pedig a Führer nem tudott a tömeggyilkosságokról. Továbbá a tárgyaláson résztvevők sokasága állította később, hogy Göring még mindig fanatikusan hitt a halott diktátorban és annak eszméjében.

A tárgyalás igazi fordulópontja az volt, amikor a brit hadsereg bejelentette, hogy elkapta Rudolf Höss-t, az Auschwitz-i koncentrációs tábor parancsnokát. Miután részletes beismerő vallomást tett a táborban lezajlott kegyetlenségekről, az addig harcoló védelem gyakorlatilag feladta.

A Náci vezetők sorra bevallottak az őket ért vádak közül néhányat és nem védték tovább a Náci ideológiát- sem Hitlert. Göring taktikája csődöt mondott.
Hjalmar Schacht, a Német Birodalom Gazdasági Minisztere kulcsfontosságú vallomást tett Göringgel kapcsolatban, amiben rosszabbnak és kegyetlenebbnek titulálta, mint Hitlert.

Ahogy a tárgyalás vége közeledett, Göring szerepe, mint a vádlottak szószólója, csökkent és magabiztossága elveszett.

A 21 vádlott közül tizenegyet halálra, hetet börtönbüntetésre ítéltek. Három vádlottat felmentettek minden vádpont alól.

Az ítélet:
Hermann Göringet kötél általi halálbüntetésre ítélte a Nemzetközi Háborús Bíróság. A férfi kérelmezte az ítélet megváltoztatását golyó általi halálra, katonához méltóan. Kérését elvetették.

1946. október 15.-én Göring öngyilkosságot követett el a cellájában egy ciánkapszula segítségével.

Amiatt, hogy egy másik vádlott felakasztotta magát a szobájában, a rabok ellenőrzését rendkívül megszigorították. Máig vitatott, hogy hogyan juthatott Göring a kapszulához. Erich von dem Bach-Zelewski, a Waffen SS tábornoka azt vallotta, hogy ő juttatta be a kapszulát Göringnek ám ezt nem tudta bizonyítani. 2005-ben Herbert Lee Strivers, egy a nürnbergi börtönben egykoron szolgáló őrkatona bejelentette, hogy egy Mona nevű nő kérésére egy tollban egy kapszulát juttatott be Göringhez, amire a nő azt mondta, hogy csak gyógyszer, ami a férfi krónikus betegségére kell.

Holtestét a hamvasztás után az Isar folyóba szórták.

Személyes vélemény:
Véleményem szerint a per egy rendkívüli esetet dolgoz fel, és számomra ez volt az eddigi legérdekesebb ügy amit blogomban elemeztem. Kétségtelen, hogy a halálbüntetés egy máig is vitatott dolog és egyre kevesebb helyen alkalmazott intézmény. Fontos megjegyezni, hogy háborús helyzetben az etikai kérdéseknek nincs túl nagy szerepe, de jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Egy ember életét elvenni etikailag nem helyes- ez egy alap emberi jog, ám igazolható cselekedet. A perben halálra ítélt bűnösök, köztük Hermann Göring, több éven keresztül előre kitervelten több millió ember életét követelő borzalmakba sodorta hazáját és több más nemzetet. A civil lakosság is hatalmas veszteséget szenvedett el, amire korábban nem volt példa. A szemet szemért elv nem feltétlenül a legcélravezetőbb eszköz a modern társadalomban és igazságszolgáltatásban, de úgy vélem, hogy a nürnbergi perben halálra ítélt személyek egy igazolható peres eljárás során nyerték el méltó büntetésüket és egyfajta példastatuálásnak is felfogható az eset. A per után egy új fejezet nyílt az emberi történelemben, és a Náci magas rangú vezetők, mint Göring, halála teljességgel igazolható és jogos bírósági ítélet volt.

Robert H Jackson a perek előtt azt nyilatkozta, hogy csak akkor állítsanak valakit bíróság elé, hogyha igazolhatóan el is ítélhetik. Ez az elv vezette a bíróság képviselőit és ez a tény alapul szolgál a perrel kapcsolatos véleményemnek.

Remélem sikerült egy érdekes és átfogó képet adnom a Nürnbergi perről, ami a világtörténelem egyik, ha nem a legsötétebb korszakának lezárását szimbolizálja és pontot rakott mindannak a borzalomnak a végére amit a Náci Párt vezetői tudatosan elterveztek és véghezvittek. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése